IV Zawody Wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Miasta Kościana 27-28.01.2024

IV Zawody Wspinaczkowe o Puchar Burmistrza Miasta Kościana – 27-28 stycznia 2024

Zapraszamy do udziału w IV Zawodach o Puchar Burmistrza Miasta Kościan.

Organizator: Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie i Miasto Kościan.

Termin: Zawody odbędą się w sobotę 27 stycznia 2024 (dolna asekuracja) i niedzielę 28 stycznia 2024 (na wędkę) w Wieży Ciśnień w Kościanie ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan

 

Biuro zawodów otwarte od 8.00 rano.

Grupy eliminacyjne czas trwania 140 min


Kategorie:

Sobota

27 stycznia 2024 (sobota)


A. Z dolną asekuracją Dzieci/Kobiety/Mężczyźni. (6 dróg wspinaczkowych + droga finałowa) (maksymalnie 12 osób w grupie)

Grupa I 10.00 - 12.20

Grupa II 12.30 - 14.50

Grupa III 15.00 - 17.20

Grupa IV 17.30 - 19.50 

Eliminacje wyłonią finalistów 5 dzieci, kobiet i mężczyzn z najwyższa liczbą punktów. Ogłoszenie wyników eliminacji godzina 20.30

Finał około godziny 21.30 w kategorii z dolną asekuracją.


Niedziela

28 stycznia 2024


B. Dzieci na wędkę. (8 dróg wspinaczkowych duża i mała ściana) (maksymalnie 16 osób w grupie)

Grupa V 10.00 - 12.20

Grupa VI 12.30 - 14.50

Grupa VII 15.00 - 17.20


Zarówno w grupie V, VI i VII startują dzieci w każdym wieku do 18 roku życia, brak finału, eliminacje decydują o miejscu. 


Nagrody za trzy pierwsze miejsca w 4 grupach wiekowych wg roczników urodzenia: 

Roczniki 2024 - 2016

Roczniki 2015 - 2012

Roczniki 2011 - 2009

Roczniki 2008 - 2006

Wyniki oraz wręczenie medali i nagród rzeczowych godzina 18.00.


B. Dorośli wędka Kobiety/Mężczyźni (8 dróg wspinaczkowych duża i mała ściana) (maksymalnie 16 osób w grupie)

Grupa VIII 17.30- 19.50

Dorośli powyżej 18 roku życia, brak finału, eliminacje decydują o miejscu.

Nagrody za trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach Kobiety/Mężczyźni.

Wyniki oraz wręczenie medali i nagród rzeczowych godzina 20.30.Nagrody w kategorii z dolną asekuracją:

Dzieci nagrody rzeczowe.

Kobiety

I miejsce 500 zł

II miejsce 300 zł

III miejsce 150 zł

Mężczyźni

I miejsce 500 zł

II miejsce 300 zł

III miejsce 150 zł

Wyniki i nagrody po finałach około godziny 22.30


Cena zawodów.  

75 zł przy wpłacie do 21 stycznia 2024, 85 zł w późniejszym terminie (możliwość zapisu w dniu zawodów, jeśli będą miejsca).

Zapisy do 15 stycznia gwarantują koszulkę w wybranym rozmiarze.   

Opłata nie podlega zwrotowi.

Zapisy na stronie pod adresem 

lub w recepcji Wieży Ciśnień w godzinach otwarcia do 21 stycznia 2024 roku 

Godziny otwarcia Wieży:

Wt-PT 14.00 - 22.00

Weekend 12.00 - 22.00

22-26 stycznia 2024 r. Wieża zamknięta ze względu na przygotowania.


Wpłat należy dokonywać na konto:

59 8666 0004 0101 3548 2000 0001

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W KOŚCIANIE

ul. NACŁAWSKA 84

KOŚCIAN 64-000

Tytułem podajemy Imię Nazwisko startującego, nr grupy i kategorię.

Osoby zapisane, które nie dokonają opłaty do 21 stycznia 2024 zostaną skreślone z listy startowej. Liczy się data zaksięgowania.

Osoby startujące w zawodach muszą zgłosić się do biura zawodów w celu pobrania koszulki i listy startowej.

Proszę o dobieranie pakietów startowych wcześniej, aby uniknąć kolejek przed każda grupą.

 


W zawodach można startować tylko w jednej kategorii (z dołem lub na wędkę)

Punktacja dróg (formuła flash)

Za przejście drogi w pierwszej próbie 3 punkty (Flash)

Za przejście drogi w kolejnych próbach 2 punkty

Dojście do bonusa 1 punkt (chwyt w połowie drogi) Zaliczenie bonusa przytrzymanie chwytu.

Ukończenie drogi z dolną asekuracją (Top) po wpięciu ostatniej wpinki w stanowisko zjazdowe. Dla dzieci i dorosłych na wędkę przytrzymanie ostatniego chwytu przez 3 sekundy oburącz.

Zabrania się omijać wpinki.

Liczba prób na jednej drodze jest nieograniczona.

Brak finału w kategorii dzieci i dorośli na wędkę eliminacje decydują o podium.

W kategorii dolna asekuracja mogą wspinać się dzieci poniżej 18 roku życia, jeśli potrafią wspinać się z dolną asekuracją. Wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Kobiety i dzieci mają dodatkowe chwyty na drogach.

Uczestnicy asekurują się między sobą. Dzieci asekurują instruktorzy i operatorzy zatrudnieni na ścianie wspinaczkowej w Wieży Ciśnień Kościan.

Po odpadnięciu, obciążeniu liny lub zabraniu bloku, zjeżdżamy na dół, nie patentujemy.

W przypadku końca czasu grupy osoby, które rozpoczęły drogę mogą ją ukończyć, czas na drogę 7 minut.

Organizatorzy zapewniają niezbędną obsługę i sprzęt wspinaczkowy (uprzęże, liny i obsługę instruktorów /operatorów ściany wspinaczkowej przy asekuracji dzieci).

Uczestnicy zawodów muszą wypełnić oświadczenia (w przypadku dzieci rodzic lub opiekun prawny) i podpisać regulamin zawodów i ściany wspinaczkowej w sprawach spornych decyduje organizator. Rodzic lub opiekun prawny musi cały czas być z dzieckiem na obiekcie w czasie startu w zawodach.

Dzieci obowiązkowo wspinają się w kaskach alpinistycznych.

Wspinanie jest sportem ekstremalnym, narażającym nas na utratę zdrowia, a nawet życia. Startując w zawodach robisz to na własną odpowiedzialność. Prosimy zachować zdrowy rozsądek podczas pokonywania problemów wspinaczkowych.

Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (majątkowe i na osobie) poniesione przez uczestników w związku z ich udziałem w zawodach, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała oraz inne uszczerbki na zdrowiu i życiu doznane przez uczestników zawodów w związku z ich uczestnictwem w zawodach.

O kolejności dostępu do dróg wspinaczkowych decydują zwyczajowe zasady kultury przyjęte w środowisku wspinaczkowym.

Zawody rozgrywane są w duchu fair play z poszanowaniem zwyczajów i etyki wspinaczkowej.

Zawodnicy sami wypełniają listy startowe – prosimy o sumienność.

Zostaną odkręcone wszystkie chwyty i nakręcone tylko drogi na zawody (6 eliminacyjnych + finałowa) 


Zasady finału z dolna asekuracją.

Eliminacje wyłonią finalistów 5 dzieci, kobiet i mężczyzn z najwyższa liczbą punktów. 

Finał około godziny 21.30 

Pierwsze startują dzieci później kobiety na końcu mężczyźni. Zaczynają osoby z najniższą ilością punktów po eliminacjach. Strefa dla zawodników, nie widzą prób przeciwników. Prezentacja dróg finałowych (tylko z materaca bez wchodzenia na schody) godzina 21.30. Wygrywa ten, kto wejdzie wyżej w przypadku dojścia do tego samego miejsca, decydują miejsce z eliminacji później Czas na drodze. Jeśli przy próbie przekręci się chwyt i zawodnik spadnie z drogi to ma jeszcze jedna próbę.


Klauzula o ochronie danych osobowych:


Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w materiałach informacyjnych i reklamowych zawodów. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

Zdjęcia i filmy wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach

reklamowych zawodów /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe itp.

Osoby startujące w zawodach wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie Wieży Ciśnień i profilu facebooka.
Routesetters

Rafał Grześkowiak i Bartosz PazołaSponsorzy: Miasto Kościan, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kościanie, Wodociągi Kościańskie, Gravity Alpinizm Przemysłowy Rafał Grześkowiak.


Patronat Medialny

https://wspinanie.pl/

 

 


Zawody mają charakter towarzyski. Życzymy miłej zabawy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów zawodów.

Masz jakieś pytania napisz: wiezacisnienkoscian@gmail.com

 

Rozkład Jazdy

 

SOBOTA 27 stycznia 2024 roku DOLNA ASEKURACJA

8.00 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych.

9.50 – prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy I

10.00 - 12.20 – wspinanie I grupy dorosłych i dzieci z dolną asekuracją 

12.20 – 10 minut przerwy prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy II.

12.30 - 14.50 – wspinanie II grupy dorosłych i dzieci z dolną asekuracją.

14.50 – 10 minut przerwy prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy III.

15.00 - 17.20 – wspinanie III grupy dorosłych i dzieci z dolną asekuracją.

17.20 –10 minut przerwy prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy IV.

17.30 - 19.50 – wspinanie IV grupy dorosłych i dzieci z dolną asekuracją.

20.30 – ogłoszenie wyników eliminacji i nakręcenie drogi finałowej.

21.30 – Prezentacja drogi finałowej.

21.35 – Finały w kategorii dolna asekuracja dla Dzieci/ Kobiety / Mężczyźni

22.30 – Ogłoszenie wyników finałów wręczenie pucharów i nagród przez Burmistrza miasta Kościana.

 

NIEDZIELA 28 stycznia 2024 roku WĘDKA

 

8.00 – otwarcie biura zawodów i wydawanie pakietów startowych.

9.50 – prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy V

10.00 - 12.20 – wspinanie V grupy dzieci na wędkę (wszystkie kategorie wiekowe)

12.20 – 10 minut przerwy prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy VI

12.30 - 14.50 – wspinanie VI grupy dzieci na wędkę (wszystkie kategorie wiekowe)

14.50 – 10 minut przerwy prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grupy VII

15.00 - 17.20 – wspinanie VII grupy dzieci na wędkę (wszystkie kategorie wiekowe)

17.20 – 10 minut przerwy prezentacja dróg oraz omówienie zasad punktacji dla grup VIII

17.30 - 19.50 – wspinanie VIII grupy dorosłych na wędkę 

18.30 – Ogłoszenie Wyników eliminacji dzieci na wędka wręczenie medali i nagród.

20.30 – Ogłoszenie Wyników eliminacji dorosłych na wędka wręczenie medali i nagród.

Poniżej znajduje się formularz rejestracyjny, szczegółowy regulamin, plakat oraz projekt koszulki.

Regulamin - TUTAJPliki do pobrania